ENOLAB
Sergi Ferrer & Isabel Pardo
AMPLIAR INFORMACI�
Laboratorio de Estructura y Funci�n de Enzimas
Julio Polaina
AMPLIAR INFORMACI�
Laboratorio de Biotecnolog�a Microbiana
Sergi Maicas
AMPLIAR INFORMACI�
Gen�tica Molecular de Candida albicans
Eulogio Valent�n & Rafael Sentandreu
AMPLIAR INFORMACI�
G�nesis Especialidades Farmac�uticas y Biotecnolog�a
Almudena Nieto & Sergi Maicas
AMPLIAR INFORMACI�


ACTIVITAT INVESTIGADORA

Des de l'any 1990 estic fent recerca en diferents �rees de la Microbiologia. Ac� trobareu un recull de les publicacions mes destacadesSocietat Catalana de Biologia

Sociedad Espa�ola de Microbiologia

Grupo de Docencia y Difusi�n de la Microbiolog�a
Sergi Maicas 6 Agost 2016