Bibliografia
  • CERDÁ. M. (Director) Diccionario histórico de la Comunidad Valenciana. València, 1.992.
  • FERRER PASTOR, F. Diccionari General. València, 1.993.
  • GINER, R., LABRADO, V. G.,PELLICER, J.E., SANT-CELONI, E., SELLÉS,F. Reciclatge (Llengua, elemental i mitjà).València, 1992.
  • MOLL, F.de B. Diccionari Català-Castellà.Barcelona, 1.982.
  • PÉREZ CASADO, R., ROSSELLÓ, V.M., ARDIT, M., BELENGUER, E., LLOBREGAT, E., PÉREZ MORAGÓN, F. País Valencià. Geografia i Història. València, 1980.
  • SÁNCHEZ JIMÉNEZ, M. (Director coordinador). Castillos, torres y fortalezas de la Comunidad Valenciana. València, 1995.
  • SANCHIS GUARNER, M. Els pobles valencians parlen els uns dels altres. I-II-III-IV. València-1982.
  • SANCHIS GUARNER, M. La Ciutat de València. València, 1981.
  • SOLER CARNICER, J. Rutes valencianes 1-2-3. València, 1992.
  • VALOR, E. La flexió verbal. València, 1983-1990.